Ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα

Σήμερα, όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αυτή, αφού συνειδητοποιούν ότι τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισής θα τους επιτρέψουν να χαρούν τη ζωή τότε ακριβώς που θα
έχουν στη διάθεσή τους τον πολυπόθητο χρόνο.

Μάθε πως δουλεύουν και εκμεταλλεύσου τον μηχανισμό τους.

Μάθε πότε θα κερδίσεις και πότε θα χάσεις με ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Μάθε με ποια κριτήρια υπολογίζεται η σύνταξη σε τέτοια προγράμματα.