Ασφάλεια ζωής

Η ιδιωτική ασφάλεια αποκτά μεγαλύτερη σημασία πια. Τα ταμεία πλέον λειτουργούν επικουρικά των ιδιωτικών συμβολαίων. Με τα νέα μέτρα και τις αποφάσεις τα ταμεία καλύπτουν, δυστυχώς, συγκεκριμένες παροχές και με ιδιαίτερα χαμηλό χρηματικό όριο σε αυτές.

Η ασφάλεια ζωής απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να διατηρήσετε το βιοτικό επίπεδο των δικών σας ανθρώπων και να εξασφαλίσετε την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεών σας, εάν κάποια στιγμή δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας ή δεν είστε πια μαζί τους. Η ασφάλιση ζωής είναι ο πιο απλός τρόπος για να μπορείτε να νιώθετε ηρεμία για το οικονομικό μέλλον το δικό σας και της οικογένειάς σας.

Είναι η λύση όταν ένα απρόβλεπτο γεγονός, σε κάποια στιγμή της ζωής σας, απειλεί να αφήσει οικονομικά εκτεθειμένο εσάς ή την οικογένειά σας. Εάν εσείς δεν μπορείτε να εργαστείτε λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας ή δεν είστε πια μαζί τους, τότε με αυτήν την ασφάλεια ζωής οι ανειλημμένες οικονομικές σας υποχρεώσεις θα καλυφθούν και τα πλάνα της οικογένειάς σας θα πραγματοποιηθούν όπως τα είχατε σχεδιάσει.