Νομική προστασία

Είναι ο ασφαλιστικός κλάδος εκείνος στο οποίο ο ασφαλισμένος έναντι κάποιου ασφαλίστρου (παροχή) απαλλάσσεται από δικηγορικά & δικαστικά έξοδα, που αναλαμβάνει αντ΄ αυτού η ασφαλιστική εταιρεία (αντιπαροχή)  προκειμένου ο ασφαλισμένος να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.

Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προστασία απαλλάσσεται από το οικονομικό βάρος μιας νομικής διαφοράς σε περίπτωση που επιλέξει να λύσει τις διαφορές του στα δικαστήρια, διευκολύνοντας του έτσι την πρόσβαση στην δικαιοσύνη.

 

Διαφορά νομικής προστασίας & αστικής ευθύνης

Στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, ο ασφαλισμένος που γίνεται υπαίτιος της πρόκλησης ζημίας σε τρίτους δεν αποζημιώνει ο ίδιος τους ζημιωθέντες αλλά η ασφαλιστική του εταιρία. Τέτοια ασφάλιση έχουμε υποχρεωτικά για το αυτοκίνητο.

Στην περίπτωση της νομικής προστασίας ο ασφαλισμένος  αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημιώσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα.

Στην μεν λοιπόν Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποζημιώνεται ένας τρίτος εξαιτίας τις συμπεριφοράς του ασφαλισμένου στη δε ασφάλιση Νομικής Προστασίας ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

Τέλος, η ασφάλιση Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει και τα έξοδα για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου της, σε ένα χώρο που η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης δεν ενεργοποιείται.