Ταυτότητα

Το όραμά μας

yuytuytu

Να αποτελεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της GEORGATOS INSURANCE BROKERS  πράξη ισχυρού κοινωνικού αποτυπώματος και να επενεργεί ως δράση Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης υψηλού επιπέδου στο σύστημα πλήρους επικυριαρχίας του καταναλωτή – ασφαλιζομένου.

Η αποστολή μας

2

H κάθε μας υπηρεσία, να ενσωματώνει προστιθέμενη αξία και να καλύπτει τους  πλέον εξειδικευμένους ασφαλιστικούς κινδύνους.

Οι αξίες μας

78

Οι αξίες μας ξεκινούν από το Α και τελειώνουν στο Α!

Στηρίζονται στην ιστορία της εταιρείας και αποτελούν την πυξίδα λειτουργίας μας

 •   Ακεραιότητα

Η ηθική και η πίστη λειτουργούν ως αλάνθαστος γνώμονας, αποτελώντας τους βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

 • Αξιοπιστία

Ενεργούμε σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων μας με ευθύτητα, ακεραιότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό, τιμώντας την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

 • Αριστεία

Υπερβαίνουμε διαρκώς  τους στόχους μας μέσα από την ποιότητα των υπηρεσιών μας και τη συνεχή αναζήτηση νέων και αποτελεσματικών ασφαλιστικών λύσεων, ώστε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πελατών και των συνεργατών μας.

Επιχειρηματική Στρατηγική

444

Λαμβάνοντας υπόψιν τις επισφαλείς συνθήκες που επικρατούν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι βασικές στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας, διαμορφώνονται ως εξής:

 • Διεύρυνση  της διείσδυσης των υπηρεσιών μας στην εγχώρια αγορά και διατήρηση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην παροχή ασφάλισης εξειδικευμένων κινδύνων, με μέγιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
 • Προσφορά καινοτόμων και πρωτοποριακών λύσεων,  με τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται άμεση υπεραξία
 • Βελτιστοποίηση της μεθόδου εξυπηρέτησης των πελατών, με ουσιαστικότερη και άμεση υποστήριξη αυτών μετά την πώληση
 • Επέκταση και αναβάθμιση της πελατειακής βάσης της εταιρείας, σκοπεύοντας στη σταδιακή ενσωμάτωση νέων εναλλακτικών δικτύων
 • Υιοθέτηση  των αρχών της Εταιρικής Υπευθυνότητας στον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό

Τι διαθέτουμε

 • Ιδιόκτητα Γραφεία
 • Αναβαθμισμένη Τεχνολογία
 • Υψηλή τεχνογνωσία
 • Επικαιροποιημένη  επαγγελματική κατάρτιση
 • Άρτια Οργάνωση

Σε τι υπερέχουμε

 • Ταχύτητα και αμεσότητα εξυπηρέτησης
 • Καινοτομία κάλυψης ειδικών κινδύνων
 • Ad Hoc Analysis
 • Tailor – made  contracts

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

LOGO

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ιδρυτής της GEORGATOS INSURANCE BROKERS

11261691_1396464637347567_6092405715455344602_n

Ο Διονύσιος Γεωργάτος δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική βιομηχανία ως full-time σύμβουλος από το 1987.

Διακρίθηκε ως κορυφαίος ασφαλιστικός σύμβουλος στο Agency System Network πολλών πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών.

Το 2005 ίδρυσε τη GEORGATOS INSURANCE BROKERS, εταιρεία ασφαλιστικών πρακτορεύσεων και σήμερα συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και ξένες εταιρείες.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και επιμορφωτικών κύκλων αναφερόμενων σε όλες τις δραστηριότητες και τα γνωστικά αντικείμενα που προάγουν και ενισχύουν τις δεξιότητές του.  Ιδιαίτερη έμφαση έχει προσδώσει στις Γενικές Ασφαλίσεις, στους Εξειδικευμένους Επαγγελματικούς  Ασφαλιστικούς Κινδύνους, στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, στον Κλάδο Ζωής και στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση.

Είναι πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Μεσίτης σε όλες τις βαθμίδες( Α-Β-Γ-Δ) και μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με Α.Μ: 170413