Ασφάλειες μεταφορών

Η ασφάλεια μεταφορών είναι το απαραίτητο "εργαλείο" του σύγχρονου επιχειρηματία που εισάγει, εξάγει ή διακινεί εμπορεύματα. Με την Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων ασφαλίζουμε τα μεταφερόμενα εμπορεύματά σας για ζημιές που μπορεί να υποστούν κατά τη μεταφορά τους. Η έκταση της κάλυψης αυτής ποικίλλει και σας επιτρέπει, χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος, να διαμορφώσετε εσείς την ασ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οδική βοήθεια

Κάθε χρόνο, ένα στα 4 ασφαλισμένα αυτοκίνητα καλεί την οδική βοήθεια. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κάλυψη της οδικής βοήθειας, αφού συνήθεις βλάβες και διάφορα απρόοπτα γεγονότα είναι πιθανόν να ακινητοποιήσουν το όχημα μας. Αρκετές φορές, πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο συμβάν, το οποίο ήταν ικανό να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό μας. Για παράδειγμα α...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής

Αν είστε λάτρεις της θάλασσας και έχετε δικό σας σκάφος αναψυχής, σας εξασφαλίζουμε την κάλυψη που χρειάζεστε ώστε να απολαμβάνετε μόνο ευχάριστες περιπέτειες κατά τις θαλασσινές σας εξορμήσεις. Σκάφη αναψυχής είναι τα σκάφη που προορίζονται για ιδιωτική αναψυχή ή για αθλητικούς σκοπούς, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα ή μη, ακόμα και αν ναυλώνονται ή χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση σε...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αμοιβαία κεφάλαια

Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) δημιουργείται με σκοπό την συγκέντρωση κεφαλαίων από διάφορους επενδυτές και την επένδυση τους ως ενιαία περιουσία (χαρτοφυλάκιο) υπό κοινή διαχείριση. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) αποτελούν ένα επενδυτικό εργαλείο αρκετά διαδεδομένο στην Ελλάδα. Το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο στην χώρα ιδρύθηκε το 1972 (από την Εθνική Τράπεζα). Η μεγάλη ανάπτυξη και διάδ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Unit linked

Τα unit linked είναι ασφαλιστικά προϊόντα που απευθύνονται σε ένα αγοραστικό κοινό το οποίο είναι σε θέση να αναλαμβάνει κινδύνους. Δηλαδή, σε αυτούς που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο για να διεκδικήσουν τις τυχόν μεγαλύτερες αποδόσεις. Τα προϊόντα unit linked δεν είναι τίποτε άλλο από ασφαλιστήρια συμβόλαια τα οποία επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια και παρ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κάλυψη φόρων κληρονομιάς

Η ζωή των επιτυχημένων ανθρώπων περιστρέφεται γύρω από την αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Δυστυχώς, όμως, κάθε ευρώ που προστίθεται στα περιουσιακά σας στοιχεία δημιουργεί ταυτόχρονα ένα σοβαρό πρόβλημα για την οικογένειά σας. Θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά που προσθέτετε ένα ευρώ στην περιουσία σας σε οποιαδήποτε μορφή του, να αφαιρείτε το 10-30% για το κράτος! Η ασφάλισ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ασφάλιση συνεταίρων ( buy & sell agreement)

Τα οράματα, οι κοινές επιδιώξεις, η φιλία, η ομοιογένεια, τα σχέδια για το μέλλον, το αυριανό σημαντικό ραντεβού ακυρώνονται δια παντός. Ένα δυσάρεστο αλλά αναπόφευκτο συμβάν που δυστυχώς δεν εμφανίζεται πάντα την ώρα που «πρέπει»... Είναι αναγκαίο στις περιπτώσεις απώλειας του συνεταίρου - «ανθρώπου κλειδί», να έχει προβλεφθεί η καταβολή ενός κεφαλαίου το οποίο θα καλύψει τόσ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ασφάλεια Ευθύνης Μελών ΔΣ & Στελεχών Επιχείρησης (D&O)

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών Διοίκησης προστατεύει τη Διεύθυνση και τα  Στελέχη της επιχείρησης (εφόσον η νομική μορφή της είναι Α.Ε. ή Ε.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε.) έναντι απαιτήσεων τρίτων που απορρέουν από λάθη ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (πράξεις/παραλείψεις/εργασιακή πρακτική κ.α.). Η κάλυψη περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπι...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ομαδικές ασφαλίσεις ( group insurance)

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό. Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού είναι η καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης. Σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού οι παροχές είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν τα κενά του κρατικού ταμείου και ισοσκελίζουν τις μειώσεις εισοδήματος των ερ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...