Νομική προστασία

Είναι ο ασφαλιστικός κλάδος εκείνος στο οποίο ο ασφαλισμένος έναντι κάποιου ασφαλίστρου (παροχή) απαλλάσσεται από δικηγορικά & δικαστικά έξοδα, που αναλαμβάνει αντ΄ αυτού η ασφαλιστική εταιρεία (αντιπαροχή)  προκειμένου ο ασφαλισμένος να διεκδικήσει μία δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια. Με άλλα λόγια ο ασφαλισμένος για Νομική Προσ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...