Ομαδικές ασφαλίσεις ( group insurance)

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό.

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού είναι η καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας επιχείρησης. Σήμερα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού οι παροχές είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν τα κενά του κρατικού ταμείου και ισοσκελίζουν τις μειώσεις εισοδήματος των εργαζομένων.

Συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θετικού κλίματος των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένων, αφού απαλλάσσει το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης από προβλήματα που τους απασχολούν. Αποτελεί αποδεδειγμένα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Τι καλύπτει η ομαδική ασφάλιση:

  • Ασφάλεια ζωής και εισοδήματος
  • Ασφάλεια υγείας
  • Συνταξιοδοτικά προγράμματα
  • Άμεση αποζημίωση
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση από εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη.