Οδική βοήθεια

Κάθε χρόνο, ένα στα 4 ασφαλισμένα αυτοκίνητα καλεί την οδική βοήθεια.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κάλυψη της οδικής βοήθειας, αφού συνήθεις βλάβες και διάφορα απρόοπτα γεγονότα είναι πιθανόν να ακινητοποιήσουν το όχημα μας.

Αρκετές φορές, πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο συμβάν, το οποίο ήταν ικανό να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό μας. Για παράδειγμα αυτό μπορεί να οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε κάποια μικροσύγκρουση.

Σε όλα αυτά τα συμβάντα, η οδική βοήθεια αποδεικνύεται σωτήρια, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ανέξοδη μετάβαση μας στον τόπο κατοικίας, όπως επίσης και μια σειρά πλεονεκτημάτων.

 

Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε…