Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας).

Κάθε κατάστημα που έχει ηλεκτρονικά δεδομένα,  ανεξάρτητα από το εάν αυτά βρίσκονται σε υπολογιστές, servers ή το διαδίκτυο, μπορεί να βρεθεί  αντιμέτωπη  με περιπτώσεις  όπως απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές  «επιθέσεις» ή αμέλεια στην χρήση.

Η εν λόγω ασφάλιση απευθύνεται σε κάθε κατάστημα  που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά δεδομένα ή έχει παρουσία στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριοποίησή της.