Προστασία παρακαταθήκης

Πολύ συχνά σε ένα κοσμηματοπωλείο ένα σημαντικό μέρος του εμπορεύματος του είναι προϊόν παρακαταθήκης.Εμπόρευμα που δεν ανήκει στον επιχειρηματία αλλά στην εταιρία που του το έχει προμηθεύσει. Σε μια ενδεχομένη κλοπή-ληστεία-ριφιφί αν κλαπεί αυτό το εμπόρευμα ο επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει σχεδόν άμεσα (ανάλογα με τη συμφωνία που έχει ή θα κάνει με τον προμηθευτή) την αποπληρωμή του.

Δύσκολα όμως θα μπορέσει να εξοφλήσει αυτό το εμπόρευμα που προφανώς η αξία του θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αφενός δεν θα έχει το εμπόρευμα να πουλήσει και επιπλέον οι προμηθευτές ίσως να μην του χορηγήσουν νέο εμπόρευμα.

Συνεπώς όλο και περισσότερες εταιρίες ζητούν από τον επιχειρηματία την ύπαρξη ασφαλιστήριου συμβολαίου για να του δώσουν προϊόντα ως παρακαταθήκη.

Ενα ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει πλήρη και ουσιαστική προστασία γιατί καλύπτει την απώλεια από οποιαδήποτε αίτια σύμφωνα με τους ορούς που περιέχονται σε αυτό και επιπλέον γίνεται αναλυτική καταγραφή και αναφορά των εμπορευμάτων που είναι παρακαταθήκη καθώς και των προμηθευτών τους.