Κλοπή κοσμηματοπωλείου

Τα κοσμηματοπωλεία ως επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μία σημαντική ιδιαιτερότητα.

Σε επαγγελματικούς χώρους συνήθως περιορισμένων τετραγωνικών συγκεντρώνονται μεγάλες αξίες εμπορεύσιμων κοσμημάτων και πολύτιμων.

Το γεγονός αυτό την καθιστά στόχο πολλών επίδοξων κλεπτών που μηχανεύονται διάφορους τρόπους για να ιδιοποιηθούν το σύνολο ή μέρος αυτής της αξίας.

Μεγάλος αριθμός κλοπών έχει καταγραφεί να συμβαίνει με σπάσιμο των εξωτερικών βιτρινών ακόμα  και εάν αυτές αποτελούνται από τρίπλεξ, αλεξίσφαιρα τζάμια ή προστατεύονται από ρολά ασφαλείας, όταν το κατάστημα είναι κλειστό.

Η χρήση βαριοπούλας ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων και η πρόσκρουση με αυτοκίνητο είναι μερικές από τις πιο συχνές μεθόδους που ακολουθούν. Άλλες πρακτικές κλοπής που έχουν καταγραφεί είναι να εισέρχονται στο κατάστημα ως ενδιαφερόμενοι πελάτες και να σπάσουν τις εσωτερικές προθήκες και βιτρίνες αρπάζοντας από αυτές κοσμήματα μεγάλης αξίας μη δίνοντας στον επιχειρηματία την δυνατότητα αντίδρασης. Το ψυχολογικό και οικονομικό σοκ από τέτοιες ενέργειες είναι πολύ μεγάλο.

Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον τις οικονομικές συνέπειες.