Κάλυψη φόρων κληρονομιάς

Η ζωή των επιτυχημένων ανθρώπων περιστρέφεται γύρω από την αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Δυστυχώς, όμως, κάθε ευρώ που προστίθεται στα περιουσιακά σας στοιχεία δημιουργεί ταυτόχρονα ένα σοβαρό πρόβλημα για την οικογένειά σας. Θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά που προσθέτετε ένα ευρώ στην περιουσία σας σε οποιαδήποτε μορφή του, να αφαιρείτε το 10-30% για το κράτος!

Η ασφάλιση αυτή απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν:

α) Να φροντίσουν να περάσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία ανέπαφα στους κληρονόμους τους, χωρίς τον κίνδυνο η κληρονομιά να μετατραπεί σε ΔΩΡΟΝ… ΑΔΩΡΟ  και

β) Να φροντίσουν να εξοφληθούν οι Φόροι Κληρονομιάς με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.