Ασφάλιση συνεταίρων ( buy & sell agreement)

Τα οράματα, οι κοινές επιδιώξεις, η φιλία, η ομοιογένεια, τα σχέδια για το μέλλον, το αυριανό σημαντικό ραντεβού ακυρώνονται δια παντός. Ένα δυσάρεστο αλλά αναπόφευκτο συμβάν που δυστυχώς δεν εμφανίζεται πάντα την ώρα που «πρέπει»…

Είναι αναγκαίο στις περιπτώσεις απώλειας του συνεταίρου – «ανθρώπου κλειδί», να έχει προβλεφθεί η καταβολή ενός κεφαλαίου το οποίο θα καλύψει τόσο το κόστος αντικατάστασης του συγκεκριμένου στελέχους όσο και την παράπλευρη απώλεια κέρδους της επιχείρησης έως ότου επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς.

Η ασφάλεια μεταξύ συνεταίρων:
• Βοηθάει αυτούς που μένουν και την οικογένεια αυτού που φεύγει
• Απονέμει πλήρη δικαιοσύνη μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
• Αποτρέπει φιλονικίες και οικογενειακά δράματα
• Παρέχει τα μετρητά που χρειάζονται ακριβώς τη στιγμή που πρέπει
• Εγγυάται τη συνέχιση της επιχείρησης, ταυτόχρονα με την εκπλήρωση των προσδοκιών των κληρονόμων
• Είναι εξαιρετικά φθηνή
• Δημιουργεί κλίμα ειρήνης, δικαιοσύνης και έλλειψης άγχους στην επιχείρηση και στις οικογένειες των συνεταίρων