ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

Τα κοσμηματοπωλεία ως επιχειρήσεις αποτελούν έναν απολύτως εξειδικευμένο ασφαλιστικό κίνδυνο. Παρουσιάζουν πλήθος ιδιαιτεροτήτων και μία σειρά χαρακτηριστικών που απαιτούν ειδίκευση, εμπειρία και επιλεκτικότητα, ως το ζητούμενο της ολοκληρωμένης ασφαλιστικής θωράκισης.

Η GEORGATOS INSURANCE BROKERS διαθέτει πλήρη τεχνογνωσία στον τομέα της Ασφάλειας Κοσμηματοπωλείων.

Η πολυετής διενέργεια συμβολαίων και επεκτάσεων συμβάσεων στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα, η επίτευξη καλύψεων ειδικού τύπου και η συνεργασία με τους Lloyd’s Λονδίνου, των οποίων η διαπίστευση τιμά τον κύκλο εργασιών της GEORGATOS INSURANCE BROKERS, αποτελούν εγγύηση επάρκειας και πληρότητας στην παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κοσμηματοπωλείων.

Η GEORGATOS INSURANCE BROKERS προσφέρει εξειδικευμένα  προγράμματα ασφάλισης κοσμηματοπωλείων, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και ανάγκες των υπόψη επιχειρήσεων.

Τα προγράμματα δύνανται να καλύψουν ανάγκες και κινδύνους, όπως:

  • Κλοπή κοσμηματοπωλείου

Τα κοσμηματοπωλεία ως επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μία σημαντική ιδιαιτερότητα.

Σε επαγγελματικούς χώρους συνήθως περιορισμένων τετραγωνικών συγκεντρώνονται μεγάλες αξίες εμπορεύσιμων κοσμημάτων και πολύτιμων.

Το γεγονός αυτό την καθιστά στόχο πολλών επίδοξων κλεπτών που μηχανεύονται διάφορους τρόπους για να ιδιοποιηθούν το σύνολο ή μέρος αυτής της αξίας.

Μεγάλος αριθμός κλοπών έχει καταγραφεί να συμβαίνει με σπάσιμο των εξωτερικών βιτρινών ακόμα  και εάν αυτές αποτελούνται από τρίπλεξ, αλεξίσφαιρα τζάμια ή προστατεύονται από ρολά ασφαλείας, όταν το κατάστημα είναι κλειστό.

Η χρήση βαριοπούλας ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων και η πρόσκρουση με αυτοκίνητο είναι μερικές από τις πιο συχνές μεθόδους που ακολουθούν. Άλλες πρακτικές κλοπής που έχουν καταγραφεί είναι να εισέρχονται στο κατάστημα ως ενδιαφερόμενοι πελάτες και να σπάσουν τις εσωτερικές προθήκες και βιτρίνες αρπάζοντας από αυτές κοσμήματα μεγάλης αξίας μη δίνοντας στον επιχειρηματία την δυνατότητα αντίδρασης. Το ψυχολογικό και οικονομικό σοκ από τέτοιες ενέργειες είναι πολύ μεγάλο.

Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον τις οικονομικές συνέπειες.

  • Προστασία παρακαταθήκης

Πολύ συχνά σε ένα κοσμηματοπωλείο ένα σημαντικό μέρος του εμπορεύματος του είναι προϊόν παρακαταθήκης.

Εμπόρευμα που δεν ανήκει στον επιχειρηματία αλλά στην εταιρία που του το έχει προμηθεύσει. Σε μια ενδεχομένη κλοπή-ληστεία-ριφιφί αν κλαπεί αυτό το εμπόρευμα ο επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει σχεδόν άμεσα (ανάλογα με τη συμφωνία που έχει ή θα κάνει με τον προμηθευτή) την αποπληρωμή του.

Δύσκολα όμως θα μπορέσει να εξοφλήσει αυτό το εμπόρευμα που προφανώς η αξία του θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αφενός δεν θα έχει το εμπόρευμα να πουλήσει και επιπλέον οι προμηθευτές ίσως να μην του χορηγήσουν νέο εμπόρευμα.

Συνεπώς όλο και περισσότερες εταιρίες ζητούν από τον επιχειρηματία την ύπαρξη ασφαλιστήριου συμβολαίου για να του δώσουν προϊόντα ως παρακαταθήκη.

Ενα ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει πλήρη και ουσιαστική προστασία γιατί καλύπτει την απώλεια από οποιαδήποτε αίτια σύμφωνα με τους ορούς που περιέχονται σε αυτό και επιπλέον γίνεται αναλυτική καταγραφή και αναφορά των εμπορευμάτων που είναι παρακαταθήκη καθώς και των προμηθευτών τους.

  • Εκμηδενισμός  κόστους ένοπλης ληστείας

Δυστυχώς μια από τις πιο προσφιλείς μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κακοποιοί είναι η ληστεία με απειλή ή και χρήση όπλου ή άλλων επικίνδυνων μέσων. Η ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οπλών σε συνδυασμό με την αρρωστημένη επιθυμία κακοποιών για εύκολο και γρήγορο πλουτισμό καθιστούν ένα κοσμηματοπωλείο επιδέξιο στόχο τους.

Μπροστά στην απειλή όπλου τα περιθώρια της όποιας αντίδρασης εκμηδενίζονται. Ακόμη και η ύπαρξη ατόμων εντός ή και εκτός του καταστήματος που έχουν προσληφθεί από τον επιχειρηματία για μεγαλύτερη προστασία εξουδετερώνεται πλήρως. Ο κίνδυνος ύπαρξης ενός ατυχήματος είτε από την πλευρά των ληστών ή φυλάκων ή ακόμη πελατών και περαστικών είναι πολύ μεγάλος με ανυπολόγιστες συνέπειες. Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ανεκτίμητη.

Η ύπαρξη ενός ασφαλιστήριου εκμηδενίζει τον παραπάνω κίνδυνο παρέχοντας ουσιαστική και ολοκληρωμένη προστασία. Επιπλέον, το κόστος για να διατηρεί φύλακες ένα κατάστημα είναι πολύ υψηλότερο (χωρίς να προσφέρει ανάλογη προστασία) από το κόστος ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου.

  • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους επεξεργασίας).

Κάθε κατάστημα που έχει ηλεκτρονικά δεδομένα,  ανεξάρτητα από το εάν αυτά βρίσκονται σε υπολογιστές, servers ή το διαδίκτυο, μπορεί να βρεθεί  αντιμέτωπη  με περιπτώσεις  όπως απώλεια ή διαρροή δεδομένων από εσωτερικές ή εξωτερικές  «επιθέσεις» ή αμέλεια στην χρήση.

Η εν λόγω ασφάλιση απευθύνεται σε κάθε κατάστημα  που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά δεδομένα ή έχει παρουσία στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον τομέα δραστηριοποίησή της.

11951359_1066682386698056_4013317632530655578_n

Οι υπηρεσίες μας για τα κοσμηματοπωλεία αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη εχεμύθεια λόγω του χαρακτήρα τους και χαρακτηρίζονται από την προσωπική επαφή, την προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις του πελάτη και την ευελιξία υλοποίησης.

Τομείς κάλυψης:

  • Κάλυψη σε συνεργασία με εκτιμητή αξιών
  • Τιμολόγηση βάσει Jewelers Block Policy
  • Κάλυψη αντικειμένων σε εξωτερικές βιτρίνες
  • Κάλυψη αντικειμένων σε εκθεσιακό χώρο
  • Κάλυψη εξωτερικών πωλητών

Προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης σε ζημίες σε κτίρια, διαμορφώσεις και εξοπλισμούς, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Ασφάλιση για τη μεταφορά και παραμονή εμπορευμάτων σε κλαδικές ή άλλες εκθέσεις