Ασφάλειες μεταφορών

Η ασφάλεια μεταφορών είναι το απαραίτητο “εργαλείο” του σύγχρονου επιχειρηματία που εισάγει, εξάγει ή διακινεί εμπορεύματα.

Με την Ασφάλιση Μεταφοράς Εμπορευμάτων ασφαλίζουμε τα μεταφερόμενα εμπορεύματά σας για ζημιές που μπορεί να υποστούν κατά τη μεταφορά τους.

Η έκταση της κάλυψης αυτής ποικίλλει και σας επιτρέπει, χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος, να διαμορφώσετε εσείς την ασφάλεια που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας οικονομικές προτεραιότητες.